Ikke al træfældning går efter planen

22 June 2022
Anders Lundtang Hansen

editorial

Man kan godt lidt groft sige, at jo mindre og yngre træet er, der skal fældes, desto lettere er det, men der er bestemt undtagelser.

Man kan have et træ, hvor rødderne har snoet sig om nogle vandrør under jorden, eller trækronen har viklet sig ind i nogle ledninger fra gamle strømkabler med videre.

Dette kan ske for alle typer af træer, men desto mere omfangsrige, de er, jo flere skader kan de formå at skabe.

Man ser også træer, hvor de har “opslugt” alt fra gamle cykler til reb, der har været viklet om træet, som man så skal hen at skære fri, efter man har fældet træet.

Træerne kan også stå så tætte eller være tæt på ting, de kan vælte ind og udøve skader på, så man er nødt til at lægge en detaljeret plan for, hvordan man griber den her opgave an.

træfældning

Det med træfældning bliver udført med en anden plan end først antaget

Det ønskværdige er bare, at man tager en økse eller en motorsav og skærer eller hugger et indhak, og så kan man med tiden se træet, der tipper til den ene side; snart vælter det, og man kan skære det i mindre stykker og fjerne stubben med stubfræsning.

Men andre gange skal man kappe toppen af træet først, nogle grene skal fjernes, og de rødder tager gevaldig tid at have med at gøre.

Så man kan stå med en idé om, hvad man skal gøre for at fælde det træ, men der er som bekendt mere under jorden, end hvad man kan se, så det kan komme til at blive en større opgave, end hvad man havde tænkt sig, at det skulle være til at starte med.

Hvis man ikke kan overkomme at udføre den slags selv, så bør man hidkalde https://alstraeservice.dk/traefaeldning-topkapning/.