Hvad er farligt affald?

11 November 2022
Anders Hansen

editorial

Affald er et stort problem for samfundet. Hvert år producerer vi mere end 1,5 millioner ton farligt affald, som kan være skadeligt for miljøet og menneskers sundhed. Det er derfor meget vigtigt, at vi har klare regler for opbevaring, transport og bortskaffelse af farligt affald. I denne artikel gennemgår vi de vigtigste ting, du skal vide om farligt affald.

 

Hvad er farligt affald?

Farligt affald er alt affald, der kan være skadeligt for menneskers sundhed eller miljøet. Det omfatter både fast og flydende affald. Nogle eksempler på farligt affald er:

-Medicinsk affald, f.eks. sprøjter, kanyler og medicinsk udstyr

-Kemisk affald som f.eks. rengøringsvæsker og pesticider

-Industrielt affald som olie og batterier

 

Hvordan opbevarer man farligt affald?

Farligt affald skal opbevares på et sikkert sted, hvor det ikke udgør en trussel mod menneskers sundhed eller miljøet. Det er vigtigt at sikre, at farligt affald opbevares korrekt for at undgå ulykker. Nogle tips til sikker opbevaring af farligt affald er bl.a:

-Opbevares uden for børns og dyrs rækkevidde

-Opbevar det på et køligt, tørt sted

-Opbevar det i et godt ventileret område

-Sørg for, at beholderne er tydeligt mærket og forsvarligt forseglet

transport af farligt affald

Hvordan transporterer man farligt affald?

Farligt affald skal transporteres på en sikker måde, så det ikke udgør en trussel mod menneskers sundhed eller miljøet. Det er vigtigt at sikre, at farligt affald transporteres korrekt for at undgå ulykker. Nogle tips til sikker transport af farligt affald er bl.a.:

-Brug et særligt køretøj til transport af farligt affald

-Sørg for, at køretøjet er godt ventileret

-Beholderne skal holdes forseglede og mærket under transporten

 

Hvordan foregår bortskaffelse af farligt affald?

Farligt affald skal bortskaffes på en sikker måde, så det ikke udgør en trussel mod menneskers sundhed eller miljøet. Det er vigtigt at sikre, at farligt affald bortskaffes korrekt for at undgå ulykker. Nogle tips til sikker bortskaffelse af farligt affald omfatter

-Bring farligt affald til et særligt bortskaffelsesanlæg

-Sørg for, at bortskaffelsesanlægget har tilladelse til at modtage farligt affald

-Følg alle sikkerhedsregler ved bortskaffelse af farligt affald