Hjælp din alkoholiserede pårørende til den rette alkoholbehandling

03 October 2020
Astrid Pedersen

editorial

Når et menneske udvikler et afhængigheds betinget misbrug – for eksempel af alkohol – sker dette gerne over en årrække. Det kan være rigtig svært for selv de tætteste pårørende at identificere misbruget førend det har nået en vis sværtheds grad. Misbrugere, her under i særdeleshed alkoholikere, er nemlig verdensmestre i at skjule deres misbrug.

Selvbedrag, forstillelse og fornægtelse er tre hoved aktører i dette spil, sammen med den skam og det tabu som omgiver alkoholisme. Især mennesker med høj social status, en vis indkomst og måske endda en lang uddannelse vil have utroligt svært ved at indrømme – eller blot erkende – et misbrug af alkohol. Afhængighed af substanser er et tegn på svaghed. Og derfor vil din alkoholiserede kæreste eller ægtefælle med stor sandsynlighed have haft problemet i lang tid før du opdagede det.

Hvordan hjælper jeg en alkoholiker ud af misbruget

Lige som alkoholikeren har løjet over for dig og holdt sit misbrug skjult – på samme måde vil han eller hun have løjet over for sig selv omkring sin afhængighed. Dette er en selvforsvars mekanisme som optræder hos de fleste mennesker med et misbrug. Derfor vil alkoholikeren sikkert hårdnakket fastholde at der slet ikke er noget problem, og at du skal lade vedkommende være. Måske vil du oven i købet blive mødt med aggression og en afvisende attitude. Det er derfor vigtigt at du har gennemslags kraft når du skal konfrontere den misbrugsramte.

Du kan med fordel opsøge hjælp hos et misbrugscenter som har mange års erfaring med at hjælpe alkoholikere og deres pårørende. Her vil du kunne få den rette rådgivning i forhold til såvel den svære konfrontation som tilrettelæggelsen af det videre forløb som skal hjælpe din alkoholiserede kæreste eller ægtefælle ud af misbruget.

Du kan læse mere, og kontakte Behandlingscenter Stien, via hjemmesiden behandlingscenter-stien.dk