Hjælp din alkoholiserede pårørende til den rette alkoholbehandling

07 October 2020
Astrid Pedersen

editorial

Som ægtefælle eller samlever til en alkoholiseret person føler du dig muligvis fanget. Det er ikke sikkert at den misbrugsramte er motiveret for afvænning. Men her bør du stå fast – for jeres begges skyld. Du bør insistere på at han eller hun får den hjælp vedkommende har brug for således at I kan få et liv sammen. Og dette kan eventuelt ske i samarbejde med professionelle misbrugs behandlere.

Hvor kan min alkoholiserede pårørende komme i behandling?

Hos Behandlingscenter Stien, som er et misbrugs og behandlingscenter i Jylland, tilbyder alkoholbehandling og generel behandling af misbrugs problemer. Behandlingen er baseret på den kendte model Minnesota kuren – en evidens baseret behandlings metode som med stor succes har været anvendt i forbindelse med afvænning og misbrugsbehandling gennem årtier.

Igennem et behandlings forløb som typisk tager fem uger vil den misbrugsramte gennemgå såvel individuel samtale terapi som gruppe terapi. Her igennem opnås en forståelse for afhængighedens og misbrugets anatomi. Den misbrugsramte vil opnå en højere erkendelse af de mekanismer som styrer éns liv som alkoholiker, og en dyb indsigt i hvorledes disse mekanismer påvirker vedkommendes egen tilværelse og livsverden.

Forud for selve opholdet vil man som alkoholiker eller anden substans misbruger gennemgå afrusning eller afgiftning under trygge og overvågede forhold. Og efter endt behandlings forløb kan man få tilbud om opfølgende møder og kontakt til en af de til Behandlingscenter Stien tilknyttede misbrugskonsulenter – en prima metode til at forebygge tilbagefald.

Som pårørende har du og eventuelt andre familie medlemmer samtidig mulighed for at indgå i et sideløbende familie forløb hvor du eller I får rådgivning og terapi. Formålet er at styrke sammenhængskraften i familien, så I kan fungere som støtter for den misbrugsramte i hans eller hendes nye tilværelse som tørlagt alkoholiker.

Du kan læse mere om alkoholbehandling, og kontakte Behandlingscenter Stien, via hjemmesiden behandlingscenter-stien.dk/alkoholbehandling