Få hjælp til afvænning med intensiv alkoholbehandling

07 October 2020
Astrid Pedersen

editorial

Er dit alkoholbehandling efterhånden vokset dig over hovedet, og er det begyndt at koste dig såvel venner som familie? Så er det på tide at lægge flasken på hylden for altid. Og til dette formål vil du sandsynligvis få brug for professionel hjælp og støtte.

Hvor kan jeg få hjælp til at slippe min alkoholmisbrug?

Hvis du ønsker at kvitte alkoholen helt og holdent bør du opsøge behandling på et professionelt misbrugscenter. En intensiv alkohol behandling er den eneste måde hvorpå du kan opnå varig ædruelighed og dermed et liv fri for afhængighed og misbrug.

Med den rette alkohol hjælp kan du så til gengæld se frem til en lysere tilværelse. Du vil få mulighed for at genvinde mange af dine tidligere relationer, genskabe venskaber og genoptage forhold. En effektiv alkohol behandling inddrager nemlig hele den misbrugsramtes livsverden og har ikke ensidigt fokus på selve misbruget.

Det betyder at du vil kunne skabe din tilværelse fra bunden gennem dine venners, families og eventuelle kollegers accept og tilgivelse. Og dette opnår du ikke gennem eksempelvis antabus eller overfladiske quick fixes.

Hvor finder jeg et misbrugscenter med speciale inden for alkoholbehandling?

Behandlingscenter Stien er et dansk misbrugscenter som har specialiseret sig inden for afvænning af alle typer misbrugere, her under alkoholikere.

Hos Behandlingscenter Stien kan du få alkoholbehandling og dertil hørende terapi efter den metoder som er kendt under navnet Minnesota kuren. Du vil skulle gennemgå et afrusnings forløb forud for indskrivning på centeret. Dette vil foregå i rolige og trygge omgivelser under overvågning af erfarent sundheds fagligt personale. Selve den afvænnende behandling tager fem uger under hvilke du er indlogeret på centeret. Og når du har gennemført behandlingen vil du blive tilbudt opfølgende møder og samtaler med din misbrugskonsulent.

Du kan læse mere om alkoholbehandling hos Behandlingscenter Stien på behandlingscenter-stien.dk